Open netwerk

Sinds de oprichting van Stadsring Leeuwarden is er ingezet op een open netwerkmodel. Kenmerkend voor een open netwerk is dat de infrastructuur en diensten los van elkaar kunnen worden afgenomen. Veel netwerken zijn niet open, wat betekent dat u verplicht bent ook de diensten af te nemen bij de leverancier van het netwerk. Stadsring Leeuwarden werkt anders.

Ons glasvezelnetwerk kan worden gekoppeld aan netwerken van verschillende en meerdere infrastructuurpartners tegelijkertijd. Zoals dienstenleveranciers en datacenters. Voor elke afgenomen dienst wordt een aparte virtuele lijn (VLAN) gereserveerd, waardoor er geen beperking is op de capaciteit en er dus per lijn maximaal geprofiteerd kan worden van de voordelen van glasvezel.

Opbouw glasvezelnetwerk

Wij geven graag wat technische achtergrondinformatie om de mogelijkheden van glasvezel beter uit te kunnen leggen. Elk glasvezelnetwerk is opgebouwd uit 3 lagen.

Laag 1 is de passieve of fysieke laag

Hieronder valt de fysieke infrastructuur zoals de glasvezelkabels, buizen, leidingen en straatkasten. Wanneer u een Dark Fiber verbinding wilt voor uw organisatie, dan zit dat in deze passieve laag. Om informatie over de glasvezellijn te kunnen versturen en koppelingen te maken naar diensten zal er passende apparatuur moeten worden gekoppeld die vallen onder de actieve laag.

Laag 2 is de actieve laag

Ook bekend als operator of data link laag. In deze laag wordt via ethernet technologie de verbinding over glasvezel geactiveerd door het met apparatuur te belichten. Deze apparatuur zorgt voor de lichtsignalen die informatie kunnen overdragen. Ook de bijbehorende sturings- en beheersystemen zitten in deze laag. Denk bijvoorbeeld aan de monitoring van een verbinding.

Laag 3 is de diensten laag of netwerk laag

Internet, telefonie, clouddiensten, alarm- en pinsystemen zijn voorbeelden van diensten die je over een glasvezelkabel in laag 1 kunt laten lopen. Deze diensten worden geactiveerd door ze te belichten in laag 2. De diensten zelf worden vaak afgenomen via een Internet Service Provider (ISP).

Netwerkkaart Stadsring Leeuwarden

Wilt u meer weten over de ligging van ons netwerk? Doe de postcodecheck en bekijk of glasvezel beschikbaar is op uw locatie.

Postcodecheck

Bekijk of het netwerk van Stadsring Leeuwarden beschikbaar is op uw locatie